وکیل پایه یک دادگستری | مجرب ترین وکیل تهران

وکیل

وکیل به کسی گفته می شود که از حقوق اجتماعی و شهروندی افراد جامعه دفاع می کند